ပြည်ပနိုင်ငံများ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးတွင် ပိုမိုကူညီထောက်ပံ့ရန် ဂျပန်အစိုးရ စီစဉ်