ကန့်ဘလူမြို့နယ်အတွင်း မိုးစပါး ၁၄၉၀၁၅ ဧက စိုက်ပျိုးရန်လျာထားပြီး ဆန်စပါးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်