ဂင်္ဂါမြစ်အတွင်းမျောပါနေသည့် သေတ္တာအတွင်းမှာ ကလေးငယ်တစ်ဦး တွေ့ရှိ