မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဈေးများ မီးဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး