မြန်မာ့မီးရထားလုပ်ငန်းမှ အင်းစိန်-မင်္ဂလာဒုံ-ရန်ကုန် မြို့ပတ်ရထား ခေါက်ရေ ပိုမိုတိုးချဲ့ပြေးဆွဲလျက်ရှိ