ယခုနှစ် ကော်ဖီရာသီချိန်အတွင်း ပြည်ပသို့ တန်ချိန် ၁၀၀ ခန့် တင်ပို့ထား