မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဇူလိုင်လအတွင်း အလယ်ပိုင်းဒေသမှလွဲပြီး ကျန်တိုင်းဒေသကြီးများတွင် မိုးပုံမှန်ရွာသွန်းမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဖြစ်ပေါ်ရန် အလားအလာမရှိသည့်အတွက် မိုးကြီးနိုင်ခြင်းမရှိ

Thursday, July 01, 2021