ဘုတလင်မြို့နယ်တွင် ငှက်ပျောစိုက်ဧက (၂၆၂၉)ဧကရှိပြီး လျှပ်စစ်မြစ်ရေတင် စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း စိုက်ပျိုးထားသော ငှက်ပျောသီးနှံများ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိ

Thursday, July 01, 2021