အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှု (၃၃)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေသည့် မြန်မာ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဈေးကွက်