၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် (၇)လတာကာလအတွင်း မြန်မာ-တရုတ်ကုန်သွယ်မှုမှာ မြန်မာဘက်မှ ပို့ကုန်တင်ပို့မှုများပြီး ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရနေ