မူးယစ်ဆေးဖြတ်ကုသပေးသူများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသင်တန်းများကို ပြည်မြို့နယ်၊ ဝက်ထီးကန်တိုက်နယ်ရှိ မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးသူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိ