ရွှေပြည်တော်သို့ဆုံမှတ် လူငယ်ပရဟိတအသင်းမှ သွေးလှူဒါန်း