အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ကာလအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဆန်စပါးကုန်စည်ဒိုင်(ဝါးတန်း)ကို ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ပေးထား