ရွှေသောင်ယံကမ်းခြေ၌ မျှင်ငါးပိလုပ်ငန်းအတွက် မျှင်ကောင်များဖမ်းယူရရှိ၍ ရေလုပ်သားများ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေ