သီချင်းအမည် - မြလယ်ယာနှင့် မိုးဒေဝါ ၊ တေးရေး- တယောဦးတင်ရီ ၊တေးဆို- ဝိုင်းလမင်းအောင်