ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အား ဇူလိုင် (၂၄)ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်