ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှစိုး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ အခမဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်မည့် Test Center ၄ နေရာ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်မှု ကြည့်ရှုစစ်ဆေး