ကိုဗစ်-၁၉ လတ်တလောအသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ည (၈)နာရီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်