ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဒုတိယအကြိမ်ရောက်ရှိလာသည့် အောက်ဆီဂျင်အိုးများ ကောင့်သောင်းဆိပ်ကမ်းမှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပို့ဆောင်