ကာဇက်စတန်တွင် ကိုဗစ်ကာလ မြင်းနို့ထုတ်လုပ်မှုကောင်းမွန်