တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ရှုသွင်းရသည့် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးက ဘေးကင်းစိတ်ချရကြောင်း Lancet ဂျာနယ်က ဖော်ပြ