နေပြည်တော်၌ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား ကိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ဆေးများ ဆက်လက်ထိုးနှံ