ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်တွင် ဆိုလာစနစ်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ၂၄နာရီလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးနိုင်ပြီဖြစ်