မြေငလျင်လှုပ်ခတ်မှုနှင့် အနီးဆုံးဖြစ်သည့် သဖန်းဆိပ်ရေလှောင်တမံ ထိခိုက်မှု မရှိဟုသိရ