ကော့သောင်းမြို့နှင့် ကွမ်းလုံမြို့နယ်တို့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး PPE ဝတ်စုံများ လှူဒါန်း