စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူရရှိရေး ရန်ပုံငွေ (COVID-19 Vaccination Fund) သို့ လှူဒါန်းနိုင်ရန် အသိပေးကြေညာ