တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံလျက်ရှိ