အီရန်နိုင်ငံတွင် ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၂၈၆ ဦး ရှိခဲ့