တူရကီတွင် တောမီး ၇၁ ခု လောင်ကျွမ်း၊ ၅၇ ခုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်