ယခုနှစ်တွင်ရော်ဘာဈေးကွက်ကောင်းမွန်၍ ရော်ဘာစိုက်ပျိုးသူများအဆင်ပြေ