အားဖြည့်အာဟာရအဖြစ်စားသုံးကြတဲ့ ငှက်သိုက် ဈေးကွက်အတွင်းမှာဝယ်လိုအားမြင့်တက်နေ