ဂရိနိုင်ငံ အေသင်အနီးရှိ Mt.Pamitha တွင် တောမီးလောင်ကျွမ်း