ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆေးဝါးတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်း