တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် အသက် ၆၅ နှစ်အထက် အသက်အရွယ်ကြီးသူများနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံပေးလျက်ရှိ