စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါ ကာကွယ် ၊ ထိန်းချုပ် ၊ ကုသရေးဆိုင်ရာဆေးဝါးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များတွင်လည်း တင်သွင်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ