ရေးဖွင့်ထားသည့် အမှုများကို ဥပဒေနှင့် အညီ ပိတ်သိမ်းခြင်း ၊ရုပ်သိမ်းခြင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သဖြင့် ဆက်သွယ်သတင်းပို့နိုင်ရန် အသိပေးကြေညာ