ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ အိမ်ရာမဝယ်ယူနိုင်သေးသူတွေအတွက် အငှားအိမ်ရာစီမံကိန်းတွေဆောင်ရွက်