လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင် ရေးသားထားသည့် အင်းစိန်ထောင်သီးသန့်ဆောင်အတွင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အကြောင်းသတင်းမှန်