ဂျပန်နိုင်ငံ ကျူရူးတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေ