ပူးပေါင်းကာကွယ် ကိုဗစ်-၁၉ အန္တရာယ် (ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ COVID-19 ကာကွယ်ရေး စနစ်တကျလက်ဆေးပေး)