အိုင်ဗရီကိုစ့်တွင် အီဘိုလာ ဖြစ်ပွားမှုကို တိုက်ဖျက်နိုင်ရန် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံခြင်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ