သစ်ပင်စိုက်မှ အရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားနေ အပန်းဖြေ၏။ တောတောင်ပျက်ပြုန်း မြေဆီသုဉ်း၏။