မြန်မာ-အိန္ဒိယ (၂)နိုင်ငံလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ အစိုးရချင်းသဘောတူညီချက်အရ မတ်ပဲနှင့် ပဲစင်းငုံတို့အား အခြားတင်ပို့မှုများနှင့် ရောထွေးမှုမရှိစေဘဲ တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်