ယခုနှစ်ငါးဖမ်းရာသီအစ ကော့သောင်းခရိုင်အတွင်း ငါးလုပ်ငန်းအခြေအနေ