စိုက်ပျိုးရေးရာအဖြေရှာ “စူးစမ်းလေ့လာ တောင်သူများဆီမှာ (ညောင်ပင်သာကျေးရွာ)”