အမုန်းစကား မပြောရ

Hate Speech ခေါ်တဲ့ အမုန်းစကား ဆိုတာက ကျား-မ (လိင်)၊ မျိုးနွယ်ဗီဇ၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး၊ ကိုယ်ကာယ မသန်မစွမ်းမှု ဒါမှမဟုတ် လိင်လှုံ့ဆော်မှု စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ဖက်သားကို နစ်နာအောင် တိုက်ခိုက်ပြောဆိုတာကို ဆိုလိုတာပါ။ လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုး၊ ဘာသာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု၊ လူအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အကြား အမုန်းပွားပြီး၊ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာကာ သွေးထွက်သံယို ရာဇဝတ်မှုတွေ ဖြစ်လာစေနိုင်လို့ အမုန်းစကား မပြောရ။ ။