ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဇစ်မြစ်ဖော်ထုတ်ရာတွင် ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သိပ္ပံနည်းလမ်းတကျသာ ဆောင်ရွက်သင့်ပြီး နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အခြားနိုင်ငံများကို စွပ်စွဲအပြစ်တင်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအရ ဖိအားပေးခြင်းများ မပြုလုပ်သင့်ပါကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်