အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးပစ္စည်းများအား ရုံးပိတ်ရက်ရှည်ကာလအတွင်း ပိတ်ရက်မရှိ နေ့စဉ်ထုတ်ပေးလျက်ရှိ