ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကြံခင်းမြို့နယ် ဘက်ရဲမြို့ ရွှေကျောင်းရပ်ရှိ ပရှဉ့်ချောင်းအခြေထိန်းကျောက်ဖြည့်ရေကာတာနှင့် ကမ်းပါးထိန်းသိမ်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ