သစ်ပင်စိုက်မှ အရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားနေ အပန်းဖြေ၏ တောတောင်ပျက်ပြုန်း မြေဆီသုန်း၏